กิจกรรม : กิจกรรมการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้น
รายละเอียด :
    

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยนายภัทรพล คงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ มุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมสร้างความมีคุณภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ได้แสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จึงได้จัดกิจกรรมการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายภัทรพล คงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565    อ่าน 89 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**