กิจกรรม : ประชุมเพื่อเสริมเสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม.2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายภัทรพล คงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้เป็นประธานในการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 มีการระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ทุกคน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565    อ่าน 85 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**