ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญ ของใบสั่งซื้อ เลขที่ 110/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
  รายละเอียด : ข้อมูลสาระสำคัญ ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน