ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โตรงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โตรงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน