ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด : การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน