ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน