ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตายอง - ลุงพร หมู่ที่ 3
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตายอง - ลุงพร หมู่ที่ 3
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน