ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน