ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอน
  รายละเอียด : รับโอน(ย้าย) ในตำแหน่ง ว่าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือ
1.ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
2.หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน