ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญสัญญา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0011 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0011 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน