ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0023 จำนวน 1 รายการ
  รายละเอียด : สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0023 จำนวน 1 รายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน