ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : สาระสำคัญ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน