ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-19และวัสดุสำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-19และวัสดุสำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน