ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ
โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน