ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รายละเอียด : ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน