ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน