ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (จำนวน 60 วันทำการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 (จำนวน 60 วันทำการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน