ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญ จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลข ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : สาระสำคัญ จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลข ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน