ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.บ้านหนองเรียน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.บ้านหนองเรียน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน