ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางปฎิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 ส.ค. 2563
2 ข้อมูลสาระสำคัญ ของใบสั่งซื้อ เลขที่ 110/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 ก.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 มิ.ย. 2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 เม.ย. 2563
5 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ม.ค. 2563
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
130
13 ธ.ค. 2562
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยาย 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ต.ค. 2562
8 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ก.ย. 2562
9 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 ส.ค. 2562
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27