คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ก.พ. 2561
2 ประกาศเพิ่มกระบวนงานให้บริการและกำหนดระยะเวลาของงานบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.พ. 2561
3 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ต.ค. 2560
4 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1