คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 เม.ย. 2565
2 ประกาศ เรื่องการเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
25 พ.ย. 2563
3 คู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
09 ก.พ. 2561
4 ประกาศเพิ่มกระบวนงานให้บริการและกำหนดระยะเวลาของงานบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
09 ก.พ. 2561
5 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
02 ต.ค. 2560
6 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
02 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1