คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 พ.ย. 2563
2 คู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
09 ก.พ. 2561
3 ประกาศเพิ่มกระบวนงานให้บริการและกำหนดระยะเวลาของงานบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 ก.พ. 2561
4 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
02 ต.ค. 2560
5 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1