ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์พร้อมผ้าระบาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง รอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ต.ค. 2564
3 สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการเต็นท์พร้อมผ้าระบาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง รอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง รอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ต.ค. 2564
5 สาระสำคัญสัญญา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง รอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 ต.ค. 2564
7 สาระสำคัญสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสวนปาล์ม-ไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142