ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเซ้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ม.ค. 2565
2 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกรัง - เคี่ยมงาม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
18
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 ธ.ค. 2564
4 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-19และวัสดุสำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 ธ.ค. 2564
6 สาระสำคัญ ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ และวัสดุสำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคฺ์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ธ.ค. 2564
7 สาระสำคัญสัญญาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 พ.ย. 2564
8 สาระสำคัญ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 พ.ย. 2564
9 สาระสำคัญ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 พ.ย. 2564
10 สาระสำคัญ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองยา ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148