ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ต.ค. 2563
4 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ต.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
09 ต.ค. 2563
7 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ต.ค. 2563
8 สาระสำคัญสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันล่อหลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98