ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเรืองศรีทอง - แยกทับจีน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
12 ธ.ค. 2562
1002 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (จำนวน 3รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
12 ธ.ค. 2562
1003 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค Hp (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
12 ธ.ค. 2562
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฎิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
09 ธ.ค. 2562
1005 สาระสำคัญ จ้างจัดทำปฎิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
09 ธ.ค. 2562
1006 สาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหาญไม้ค้อน หมูที 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 พ.ย. 2562
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม -วังเตา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 พ.ย. 2562
1008 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา - สวนแยก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
28 พ.ย. 2562
1009 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบรรจงประชาสรรค์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 พ.ย. 2562
1010 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
28 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  101 |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164