ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1041 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
17 ธ.ค. 2562
1042 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 ธ.ค. 2562
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 ธ.ค. 2562
1044 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 480 61 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
16 ธ.ค. 2562
1045 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัด เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหาญไม้ค้อน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
16 ธ.ค. 2562
1046 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค HP (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
13 ธ.ค. 2562
1047 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (จำนวน 3รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
13 ธ.ค. 2562
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟบ้านนายสวาท หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
12 ธ.ค. 2562
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเรืองศรีทอง - แยกทับจีน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
12 ธ.ค. 2562
1050 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (จำนวน 3รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
12 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  105 |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169