ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1121 สาระสำคัญ การจัดซื้อมาตรน้ำ เพื่อกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
22 ส.ค. 2562
1122 เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
21 ส.ค. 2562
1123 เปิดเผยราคากลาง รื้อถอนฝายคลองลำพูน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
21 ส.ค. 2562
1124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
20 ส.ค. 2562
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
20 ส.ค. 2562
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
20 ส.ค. 2562
1127 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
20 ส.ค. 2562
1128 สาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
20 ส.ค. 2562
1129 สาระสำคัญ ซื้อวัสดประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
20 ส.ค. 2562
1130 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นไทร ม.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
15 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  113 |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164