ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1151 สาระสำคัญ จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน ฯ สำหรับ ศพด.บ้านทรายทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
28 ส.ค. 2562
1152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท ดาวน์โหลดเอกสาร
230
28 ส.ค. 2562
1153 สาระสำคัญ ป้ายไวนิล โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท ดาวน์โหลดเอกสาร
229
28 ส.ค. 2562
1154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
28 ส.ค. 2562
1155 สาระสำคัญ วัสดุดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
28 ส.ค. 2562
1156 ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านหนองเรียน จำนวน 181 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
28 ส.ค. 2562
1157 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 181 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
28 ส.ค. 2562
1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าคลุกโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
26 ส.ค. 2562
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการอบรม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
227
26 ส.ค. 2562
1160 สาระสำคัญ ซื้อผ้าคลุมโต๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
26 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  116 |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169