ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1161 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม โครงการอบบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏบิัติงานของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
26 ส.ค. 2562
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
23 ส.ค. 2562
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
23 ส.ค. 2562
1164 สาระสำคัญ ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
23 ส.ค. 2562
1165 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
23 ส.ค. 2562
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
23 ส.ค. 2562
1167 สาระสำคัญ ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Caer Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
23 ส.ค. 2562
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
22 ส.ค. 2562
1169 สาระสำคัญ การจัดซื้อมาตรน้ำ เพื่อกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
22 ส.ค. 2562
1170 เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
21 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  117 |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169