ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างเช็คทำความสะอาดแอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
27 มี.ค. 2562
1262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.2,3,7,8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
26 มี.ค. 2562
1263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคูระบายน้ำบริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
25 มี.ค. 2562
1264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวังเจ้า-หนองออก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
22 มี.ค. 2562
1265 สาระสำคัญของการจัดซื้อชุดกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้คัพ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
20 มี.ค. 2562
1266 สาระสำคัญ จ้างทำป้าย สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
20 มี.ค. 2562
1267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
20 มี.ค. 2562
1268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
19 มี.ค. 2562
1269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
19 มี.ค. 2562
1270 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คัพ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
19 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  127 |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164