ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
04 เม.ย. 2562
1302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
03 เม.ย. 2562
1303 ประกาศ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
02 เม.ย. 2562
1304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กต 2870 สฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
02 เม.ย. 2562
1305 สาระสำคัญ ขยายเขตประปาสายบ้านใต้ - คลองยา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
01 เม.ย. 2562
1306 สาระสำคัญ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ ม 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
01 เม.ย. 2562
1307 สาระสำคัญ ของการจ้างล้างเช็คน้ำยาแอร์ จำนวน 14 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
230
28 มี.ค. 2562
1308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 14 รายการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 มี.ค. 2562
1309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างเช็คทำความสะอาดแอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
27 มี.ค. 2562
1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.2,3,7,8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  131 |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169