ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคูระบายน้ำบริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
25 มี.ค. 2562
1312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวังเจ้า-หนองออก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
22 มี.ค. 2562
1313 สาระสำคัญของการจัดซื้อชุดกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้คัพ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
20 มี.ค. 2562
1314 สาระสำคัญ จ้างทำป้าย สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
20 มี.ค. 2562
1315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
20 มี.ค. 2562
1316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
19 มี.ค. 2562
1317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
19 มี.ค. 2562
1318 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คัพ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
19 มี.ค. 2562
1319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใตั คัพ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
19 มี.ค. 2562
1320 สาระสำคัญ ของการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
19 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  132 |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169