ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1321 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ กองช่าง จำวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
15 ม.ค. 2562
1322 สาระสำคัญ ของการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
15 ม.ค. 2562
1323 สาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
227
15 ม.ค. 2562
1324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
15 ม.ค. 2562
1325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
11 ม.ค. 2562
1326 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
10 ม.ค. 2562
1327 สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาพักร้อนที่ทำการ อบต.ใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
07 ม.ค. 2562
1328 สาระสำคัญ ปรับปรุงศูนบ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
07 ม.ค. 2562
1329 ประกาศผู้ชนะ ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
07 ม.ค. 2562
1330 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
07 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  133 |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164