ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรัฐพัฒนา - บ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
19 ธ.ค. 2561
1352 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอาสา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
18 ธ.ค. 2561
1353 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
18 ธ.ค. 2561
1354 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
18 ธ.ค. 2561
1355 ประกาศผู้ชนะ จ้างขยายเขตประปาสายเคี่ยมงาม - วังกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
17 ธ.ค. 2561
1356 สาระสำคัญสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
13 ธ.ค. 2561
1357 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
225
12 ธ.ค. 2561
1358 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
07 ธ.ค. 2561
1359 สาระสำคัญ การจัดซื้อชุดนักกีฬา โครงการแข่งขันแสนสุขคัพ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
07 ธ.ค. 2561
1360 สาระสำคัญสัญญา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
07 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  136 |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164