ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1371 สาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
15 ม.ค. 2562
1372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
15 ม.ค. 2562
1373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
11 ม.ค. 2562
1374 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
10 ม.ค. 2562
1375 สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาพักร้อนที่ทำการ อบต.ใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
07 ม.ค. 2562
1376 สาระสำคัญ ปรับปรุงศูนบ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
07 ม.ค. 2562
1377 ประกาศผู้ชนะ ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
07 ม.ค. 2562
1378 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
07 ม.ค. 2562
1379 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเกี่ยวกับสถานที่ สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
07 ม.ค. 2562
1380 ประกาศผู้ชนะ ซื้อของรางวัลชุดการแสดง รางวัลประจำซุ้ม และ วัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
07 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  138 |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169