ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1421 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์ะัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
30 พ.ย. 2561
1422 เปิดเผยราคาคา ขยายเขตประปาสายเคี่ยมงาม - วังกรัง ม 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
29 พ.ย. 2561
1423 สาระสำคัญสัญญา ก่อสร้างห้องนำ้สำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
29 พ.ย. 2561
1424 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอาสา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
29 พ.ย. 2561
1425 ประราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรัฐพัฒนา - บ้านใต้ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
29 พ.ย. 2561
1426 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุข 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
29 พ.ย. 2561
1427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแสนสุขคัพ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
28 พ.ย. 2561
1428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
26 พ.ย. 2561
1429 สาระสำคัญ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใต้ – คลองยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
21 พ.ย. 2561
1430 สาระสำคัญ ซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณํฑ์ ๔๗๙-๕๗-๐๐๐๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
16 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  143 |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169