ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการชาวสุราษฎร์รวมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
16 พ.ย. 2561
1432 สาระสำคัญ การจ้างทำป้ายไวนิล โครงการชาวสุราษฎร์รวมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
16 พ.ย. 2561
1433 สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
16 พ.ย. 2561
1434 สาระสำคัญ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
16 พ.ย. 2561
1435 ข้อมูลสารสำคัญสัญญา การจัดซื้อของ รางวัลการประกวดกระทง และรางวัลชุดการแสดง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 พ.ย. 2561
1436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณํฑ์ ๔๗๙-๕๗-๐๐๐๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
15 พ.ย. 2561
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
15 พ.ย. 2561
1438 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
15 พ.ย. 2561
1439 ประกาศผู้ชนะ จัดซื่อรางวัลการประกวดกระทง และรางวัลชุดการแสดง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
15 พ.ย. 2561
1440 สาระสำคัญ การซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
12 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  144 |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169