ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
12 พ.ย. 2561
1442 ประกาศ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
02 พ.ย. 2561
1443 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
01 พ.ย. 2561
1444 สาระสำคัญ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน 2/2561 สำหรับ ศพด.บ้านหนองเรียน (30 วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
31 ต.ค. 2561
1445 สาระสำคัญ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน 2/2561 สำหรับ ศพด.บ้านทรายทอง (30 วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
31 ต.ค. 2561
1446 สาระสำคัญ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน 2/2561 สำหรับ รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง (30 วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
31 ต.ค. 2561
1447 สาระสำคัญ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน 2/2561 สำหรับ รร.บ้านดอนงาม (30 วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
248
31 ต.ค. 2561
1448 สาระสำคัญ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน 2/2561 สำหรับ รร.บ้านคลองยา (30 วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
31 ต.ค. 2561
1449 สาระสำคัญ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน 2/2561 สำหรับ รร.บ้านหนองเรียน (30 วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
31 ต.ค. 2561
1450 สาระสำคัญ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน 2/2561 สำหรับ รร.บ้านทรายทอง (30 วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  145 |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169