ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
22 ต.ค. 2561
1462 สาระสำคัญ จ้างบริการล้างและเปลี่ยนวัสดุกรองสนิม บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
19 ต.ค. 2561
1463 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
19 ต.ค. 2561
1464 สาระสำคัญ การซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
19 ต.ค. 2561
1465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กต.2870 สฎ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
239
19 ต.ค. 2561
1466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างและเปลี่ยนวัสดุกรอง ถังกรองน้ำที่เป็นสนิม ขนาด 7 ลบ.ม. บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
254
18 ต.ค. 2561
1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
17 ต.ค. 2561
1468 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
12 ต.ค. 2561
1469 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
03 ต.ค. 2561
1470 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  147 |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169