ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
12 พ.ย. 2564
192 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 พ.ย. 2564
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 พ.ย. 2564
194 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (กองช่าง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
09 พ.ย. 2564
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
08 พ.ย. 2564
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา มิเตอร์น้ำ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
05 พ.ย. 2564
197 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุประปา มิเตอร์น้ำ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
05 พ.ย. 2564
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
03 พ.ย. 2564
199 สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๖-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 พ.ย. 2564
200 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  20 |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164