ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
11 พ.ย. 2564
242 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (กองช่าง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
09 พ.ย. 2564
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
08 พ.ย. 2564
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา มิเตอร์น้ำ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
05 พ.ย. 2564
245 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุประปา มิเตอร์น้ำ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
05 พ.ย. 2564
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 พ.ย. 2564
247 สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๖-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
03 พ.ย. 2564
248 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 พ.ย. 2564
249 สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 พ.ย. 2564
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๖-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  25 |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169