ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 ต.ค. 2564
272 สาระสำคัญสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
01 ต.ค. 2564
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 ก.ย. 2564
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสวนปาล์ม-ไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
175
28 ก.ย. 2564
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
22 ก.ย. 2564
276 สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
22 ก.ย. 2564
277 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 ก.ย. 2564
278 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 ก.ย. 2564
279 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
17 ก.ย. 2564
280 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดสายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสวนปาล์ม-ไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28 |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169