ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 ก.ค. 2564
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคลองยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
19 ก.ค. 2564
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
19 ก.ค. 2564
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
19 ก.ค. 2564
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 ก.ค. 2564
296 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
19 ก.ค. 2564
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 ก.ค. 2564
298 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 ก.ค. 2564
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
15 ก.ค. 2564
300 สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมโช๊คประตูบานสวิง อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
14 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  30 |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164