ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงก่อสร้างถนนลาดยางสายประชาอุทิศ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
28 เม.ย. 2564
432 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
28 เม.ย. 2564
433 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
26 เม.ย. 2564
434 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 เม.ย. 2564
435 สาระสำคัญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยต้นไทร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
22 เม.ย. 2564
436 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเรืองศรีทอง - แยกทับจีน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
22 เม.ย. 2564
437 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
22 เม.ย. 2564
438 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
22 เม.ย. 2564
439 สาระสำคัญ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายเจริญวัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
21 เม.ย. 2564
440 สาระสำคัญ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายในนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  44 |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169