ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 สาระสำคัญสัญญา จ้างทำตรายาง (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
03 มี.ค. 2564
522 ประกาศผู้ชนะ การจ้างทำตรายาง (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 มี.ค. 2564
523 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายศรีฤทธิ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
01 มี.ค. 2564
524 เผยราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายสองกำนัน หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
24 ก.พ. 2564
525 เปิดเผยราคากลา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
24 ก.พ. 2564
526 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดคูวางท่อระบายน้ำหน้าวัดใต้ หมู่ที่ 4 ตอนที่ 1 - 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
24 ก.พ. 2564
527 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ HP รหัสครุภัณฑ์ 480 59 0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
23 ก.พ. 2564
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ HP รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐ ๕๙ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
22 ก.พ. 2564
529 ประกาศผลชนะ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ดีเซล) สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
22 ก.พ. 2564
530 สาระสำคัญ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายแยกทับจีน – บ้านนายคำพอง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  53 |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169