ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 เปิดเผยราคากลา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายกลางบ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
16 ธ.ค. 2563
592 ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายรัฐประชา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
15 ธ.ค. 2563
593 สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
14 ธ.ค. 2563
594 ประกาศ ารประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกคูระบายนำ้ถนนสายบ้านนา-ทุ่งเตา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
14 ธ.ค. 2563
595 สาระสำคัญของ การอวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
08 ธ.ค. 2563
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
08 ธ.ค. 2563
597 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 ธ.ค. 2563
598 เผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายประชาอาสา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
04 ธ.ค. 2563
599 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
04 ธ.ค. 2563
600 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัชฎา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  60 |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164