ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
14 ธ.ค. 2563
642 ประกาศ ารประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกคูระบายนำ้ถนนสายบ้านนา-ทุ่งเตา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
14 ธ.ค. 2563
643 สาระสำคัญของ การอวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
08 ธ.ค. 2563
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
08 ธ.ค. 2563
645 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
07 ธ.ค. 2563
646 เผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายประชาอาสา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
04 ธ.ค. 2563
647 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
04 ธ.ค. 2563
648 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัชฎา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
01 ธ.ค. 2563
649 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบรรจงประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
01 ธ.ค. 2563
650 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  65 |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169