ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต้นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
21 ส.ค. 2563
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
21 ส.ค. 2563
713 สาระสำคัญ ของการจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับโครงการจัดการแช่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
21 ส.ค. 2563
714 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
21 ส.ค. 2563
715 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต้นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212
21 ส.ค. 2563
716 สาระสำคัญ ของการจ้างเหมาบริการจัดทำสนามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
21 ส.ค. 2563
717 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
20 ส.ค. 2563
718 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 65 รายการ (ศพด.บ้านทรายทอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
20 ส.ค. 2563
719 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล (จำนวน 9 รายการ)เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
20 ส.ค. 2563
720 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล (จำนวน 9 รายการ) เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
217
20 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  72 |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164