ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 สาระสำคัญ ของการจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับโครงการจัดการแช่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 ส.ค. 2563
762 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
21 ส.ค. 2563
763 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต้นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
218
21 ส.ค. 2563
764 สาระสำคัญ ของการจ้างเหมาบริการจัดทำสนามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
21 ส.ค. 2563
765 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
20 ส.ค. 2563
766 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 65 รายการ (ศพด.บ้านทรายทอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
20 ส.ค. 2563
767 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล (จำนวน 9 รายการ)เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
20 ส.ค. 2563
768 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล (จำนวน 9 รายการ) เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225
20 ส.ค. 2563
769 เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายเขตประปาซอยศรีฤทธิ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
18 ส.ค. 2563
770 ข้อมูลสาระสำคัญ ของการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
18 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  77 |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169