ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศผู้ชนะการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งความสุขลดทุกข์ปรับโถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
25 มิ.ย. 2563
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
24 มิ.ย. 2563
793 สาระสำคัญของการจัด ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
24 มิ.ย. 2563
794 สาระสำคัญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
22 มิ.ย. 2563
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
19 มิ.ย. 2563
796 สาระสำคัญ ชื้อวัสดุประปา จำนวน 54 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 มิ.ย. 2563
797 ประกาศ รายชื่อผู้ขอซื้อเอกสาร รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
17 มิ.ย. 2563
798 ประกาศผู้ชนะราคา การซื้อวัสดุประปา จำนวน 54 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
16 มิ.ย. 2563
799 สาระสำคัญ การซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
15 มิ.ย. 2563
800 ประกาศผู้ชนะ ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
12 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  80 |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164