ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน ๒ อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
28 เม.ย. 2563
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
28 เม.ย. 2563
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบุกเบิกถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
28 เม.ย. 2563
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนริมสระหมู่บ้านต่อถนนเอเชีย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
28 เม.ย. 2563
845 ข้อมูลสาระสำคัญ ของใบสั่งซื้อ เลขที่ 75/2563 ลว.24 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
24 เม.ย. 2563
846 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
24 เม.ย. 2563
847 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
22 เม.ย. 2563
848 ประชาสัมพันธ์ ตรวจงานโครงการขยาายเขตประปาสายดอนงาม หญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
21 เม.ย. 2563
849 ประชาสัมพันธ์ ตรวจงานโครงการขยายเขตประปาสายเลียงทางรถไฟบ้านนายสวาท หมุ่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
21 เม.ย. 2563
850 เปิดเผยราคากลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัชฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  85 |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164