ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 มิ.ย. 2563
852 บอกเลิกสัญญา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
01 มิ.ย. 2563
853 สาระสำคัญ การซื้อวัสดุสำนักงาน( สำนักปลัด )จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
28 พ.ค. 2563
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
27 พ.ค. 2563
855 สาระสำคัญ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัชฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
25 พ.ค. 2563
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MAZDA หมายเลขทะเบียน กต ๒๘๙๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
21 พ.ค. 2563
857 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติอาคารสำนักงาน อบต. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
21 พ.ค. 2563
858 สาระสำคัญ ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กต 2870 สฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
21 พ.ค. 2563
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเลียบคลองหนย พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมุ่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
19 พ.ค. 2563
860 ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับพัสดุบุกเบิกถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
19 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  86 |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169